ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގެ ވަޅު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާޙިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
Go to Top