މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގަމުގައި އިނގިރޭސީންގެ ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރި އަސްޓްރާ ސިނަމާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި
Go to Top