ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ގދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި، މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
Go to Top