ސަގާފަތާއި ބެހޭ ވަޒީރުންގެ 11ވަނަ އިސްލާމިކް ކޮންފެރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޓޫނީޝިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އާކިއޮލޮޖިކަލް ސައިޓެއް ކަމަށްވާ ޤަރްތާޖް ބައްލަވާލައްވައިފި
Go to Top