ސަގާފަތާއި ބެހޭ ވަޒީރުންގެ 11ވަނަ އިސްލާމިކް ކޮންފެރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޓޫނީޝިޔާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ބާޑޯ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެތަން ބައްލަވާލައްވައިފި
Go to Top